కార్పొరేట్ల   సామజిక  భాద్యత

కార్పొరేట్ల  సామజిక భాద్యత  అనే పద్దతి  ద్వారా కంపెనీలు జవబుదరితనాన్ని నిర్వహిస్తున్నాయీ. అంతర్జాతీయంగా కూడా ఈ కార్పొరేట్లు సామజిక భాద్యతను నిర్వహిస్తున్నాయీ.SRM  సంస్థవారు  వివిధ  రకాలైన సాంఘిక మరియు సామజిక కార్యక్రమాలు చేపడుతుంది .

ఫోటో గ్యాలరీ