முதியோர் பராமரிப்பு மையங்கள்

கடந்த 10 ஆண்டின் அணு விகாஸ் இன் முக்கிய நோக்கு முதுமை அடைவதால்  வரும் கண் பார்வை குறைவும் அதற்கான அறுவை சிகிச்சை ஏற்றுகொள்ளும் தனிப்பட்ட பொருளாதார சவாலுக்கு  உட்பட்ட வர்களுக்கு  ஆதரவாளர்களை கொடுத்து உள்ளது. நாங்கள்  மூத்த குடிமக்களுக்கு  சுயமரியாதைமற்றும் கண்ணியமுடன் வாழ்க்கையை வாழ ஆதரவு  தர பல இடங்களில் மேலும் முயற்சிகள் ஆரம்பிக்கும்  திட்டமிட்டுள்ளோம்.

புகைப்பட தொகுப்பு